• Studia podyplomowe w Krakowie

  na największej i najlepszej uczelni technicznej w Polsce
 • Programowanie aplikacji webowych

  w najnowocześniejszych technologiach
 • Pewna i szybka droga

  do sukcesu zawodowego
 • Doskonała kadra

  z ogromnym doświadczeniem przemysłowym i akademickim

O studiach

Studia podyplomowe „Programowanie aplikacji webowych” przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy chcą poznać najpopularniejsze technologie i narzędzia realizacji nowoczesnych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku internet wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Studia trwają 2 semestry (jeden rok akademicki) i studenci otrzymują dodatkowo max. 1 semestr na napisanie projektu końcowego.

W roku 2023/2024 wprowadzamy drobne zmiany w programie studiów zwiększając siatkę godzinową i kładąc większy nacisk na naukę Typescript oraz popularnych frameworków JS. Dzięki temu program odpowiada bardziej dzisiejszym zapotrzebowaniom rynkowym.

W ramach studiów uczestnicy poznają od strony praktycznej najpopularniejsze technologie webowe zarówno od strony frontowej jak i backofficowej: HTML5 + JavaScript wraz z frameworkami Angular i REACT, PHP, Ruby on Rails, Java oraz Java Server Faces wraz z elementami JEE, .NET, bazy danych relacyjne i NoSQL.
Studia dają możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z doświadczeniem nie tylko akademickim ale przede wszystkim posiadającymi doświadczenie praktyczne zdobyte podczas kierowania dużymi projektami (w tym webowymi) dla największych instytucji w kraju i za granicą: grupa Getin, grupa Alior, Pekao SA, TUŻ Aegon, Allianz Polska, Toyota Bank, linie lotnicze: Eurolot, Blue Panorama, Alba Wings, wypożyczalnie samochodów: Expres, Traficar.

Czytaj więcej

Funkcjonalność oferowana przez klasyczne, statyczne serwisy WWW jest już od dawna niewystarczająca. Aplikacje webowe, które generują treści dynamiczne lecz wymagają wielokrotnego przeładowywania stron również są przeżytkiem. Współczesne serwisy WWW (np. Facebook) to coraz bardziej rozbudowane i złożone systemy informatyczne, których tworzenie wymaga umiejętności programowania, znajomości baz danych, technologii internetowych oraz grafiki i multimediów. Oferują one bogaty jedno-ekranowy interfejs (wszystkie elementy aplikacji są widoczne, zmianie podlegają tylko wyświetlane informacje – np. Gmail) eliminujący uciążliwość standardowych rozwiązań jak np. wprowadzanie danych w kolejnych formularzach, wymagające wielokrotnego przeładowywania stron. Przeniesienie na stronę klienta wszystkich operacji logiki prezentacji oraz sprawnego mechanizmu buforowania danych powoduje efektywniejsze wykorzystanie łączy internetowych i zmniejszenie obciążenia serwerów. Kolejne zgłoszenia wysyłane do serwera są wykonywane tylko w przypadku wysyłania danych przez użytkownika. Cechą charakterystyczną współczesnych aplikacji webowych jest również możliwość wprowadzania danych w dowolnie wybranej i wygodnej dla siebie kolejności oraz animowany interfejs zawierający elementy multimedialne (obraz video, dźwięk).

W związku z tym, że studia informatyczne nie koncentrują się na nauce narzędzi niniejszy kurs stanowi cenne uzupełnienie wiadomości zdobywanych na takich studiach o narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu nowoczesnych serwisów internetowych. Dodatkowo informatyka jest nauką bardzo szybko się rozwijającą – studia podyplomowe „Programowanie aplikacji webowych” stanowią zatem możliwość aktualizacji wiedzy dla osób które edukację informatyczną zakończyły kilka lat temu. Kurs nie jest jednak przeznaczony tylko dla informatyków ale PRZEDE WSZYSTKIM dla absolwentów kierunków pokrewnych (matematyka, fizyka, ekonometria itp.). Rodzaj ukończonych studiów nie ma jednak większego znaczenia - najważniejsza jest chęć do nauki. Od słuchaczy wymaga się jedynie średniej znajomości pojęć związanych z programowaniem. Pożądana jest również ogólna wiedza na temat podstaw systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych.

Uwaga: są to studia podyplomowe a nie warsztaty - zatem nauka nie ogranicza się jedynie do uczestnictwa w zajęciach wykładowych i laboratoryjnych.

Niezbędne minimum wiedzy do rozpoczęcia kursu, zdaniem jego twórców, to styczność z przynajmniej jednym, dowolnym językiem programowania.

Rekrutacja prowadzona jest 1 raz do roku: od maja do ok. połowy października (początek zajęć w październiku).

Nasi studenci mają możliwość korzystania z oprogramowania Microsoft w ramach licencji DreamSpark. Umożliwia to legalne korzystanie z prawie całego oprogramowania Microsoft nawet po zakończeniu studiów (po zakończeniu studiów nie ma się dostępu jedynie do aktualizacji).

Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów.

Aktualności

2024-04-24 Rekrutacja na rok 2024/2025, zapraszamy

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy rekrutację na 16 już edycję studiów Programowanie Aplikacji Webowych (PAW). Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo w sekcji rekrutacja. Pierwsze zajęcia planujemy pod koniec października 2024. Zarejestrować się można zdalnie poprzez email. Serdecznie zapraszamy!!!

2024-01-26 Edycja 15, plan zajęć na semestr letni

Szanowni Państwo,
w sekcji zajęcia dostępny jest plan zajęć dla semestru letniego. Terminy zjazdów:
 1. 16-17.03.2024 Zjazd 1
 2. 23-24.03.2024 Zjazd 2
 3. 13-14.04.2024 Zjazd 3
 4. 27-28.04.2024 Zjazd 4
 5. 18-19.05.2024 Zjazd 5
 6. 08-09.06.2024 Zjazd 6
 7. 29-30.06.2024 Zjazd 7

2023-10-06 Edycja 15, plan zajęć na semestr zimowy

Szanowni Państwo,
w sekcji zajęcia dostępny jest plan zajęć dla semestru zimowego.

Starsze wiadomości

2023-09-22 Edycja 15, ostatnie wolne miejsca!!!

Szanowni Państwo,
trwa rekrutacja na 15 już edycję studiów Programowanie Aplikacji Webowych (PAW). Zostały nam już tylko 3 wolne miejsca! Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo w sekcji rekrutacja. Pierwsze zajęcia planujemy pod koniec października 2023. Zarejestrować się można zdalnie poprzez email. Serdecznie zapraszamy!!!

2023-06-10 Edycja 14, modyfikacja planu zajęć na semestr letni

Szanowni Państwo,
w sekcji zajęcia dostępna jest aktualizacja planu zajęć dla semestr letniego w związku z Igrzyskami Europejskimi.

2023-04-24 Rekrutacja na rok 2023/2024, zapraszamy

Szanowni Państwo,
trwa rekrutacja na 15 już edycję studiów Programowanie Aplikacji Webowych (PAW). Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo w sekcji rekrutacja. Pierwsze zajęcia planujemy pod koniec października 2023. Zarejestrować się można zdalnie poprzez email. Serdecznie zapraszamy!!!

2023-02-17 Edycja 14, plan zajęć na semestr letni

Szanowni Państwo,
w sekcji zajęcia dostępny jest plan zajęć dla semestr letniego (osobna zakładka arkusza).

2023-01-19 Edycja 14, modyfikacja planu zajęć

Szanowni Państwo,
w sekcji zajęcia dostępna jest aktualizacja planu zajęć na 28.01 w zwiazku z Państwa ustaleniami z prof. Klimkiem z dnia 15.01.2023.

2022-10-17 Edycja 14, harmonogram zjazdów - semestr zimowy 2022/2023

Szanowni Państwo,
w sekcji zajęcia dostępny jest szczegółowy plan zajęć na semestr zimowy 2022/2023.

2022-09-21 Edycja 14, terminy zjazdów - semestr zimowy 2022/2023

Szanowni Państwo,
podajemy terminy zjazdów w semestrze zimowym. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie opublikowany najpóźniej 14.10.2022. Zajęcia odbywać się będą w blokach: 9-12, 13-16 i opcjonalnie 16:30-18 (maksymalnie 10h akademickich w ciągu jednego dnia).
 1. 22-23.10.2022 Zjazd 1
 2. 05-06.11.2022 Zjazd 2
 3. 19-20.11.2022 Zjazd 3
 4. 10-11.12.2022 Zjazd 4
 5. 14-15.01.2023 Zjazd 5
 6. 28-29.01.2023 Zjazd 6

2022-09-07 Rekrutacja na rok 2022/2023, mamy wolne miejsca!

Szanowni Państwo,
przypominamy, że trwa rekrutacja na 14 już edycję studiów Programowanie Aplikacji Webowych (PAW) - wciąż jeszcze są wolne miejsca. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo w sekcji rekrutacja. Pierwsze zajęcia planujemy pod koniec października 2022. Zarejestrować się można zdalnie poprzez email. Serdecznie zapraszamy!!!

2022-05-17 Rekrutacja na rok 2022/2023, wolne miejsca - zapraszamy

Szanowni Państwo,
trwa rekrutacja na 14 już edycję studiów Programowanie Aplikacji Webowych (PAW). Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo w sekcji rekrutacja. Pierwsze zajęcia planujemy pod koniec października 2022. Zarejestrować się można zdalnie poprzez email. Serdecznie zapraszamy!!!

2022-02-08, Plan zajęć na sememestr letni, edycja 13

Szanowni Państwo,
opublikowaliśmy plan zajęć na semestr letni - aktualny plan zajęć dostępny jest w sekcji zajęcia. Prośba o sprawdzanie aktualnego planu zawsze w piątki przed zjazdami - możliwe są drobne korekty (zmiana sali, zamiana przedmiotów etc.).

2021-11-16, Aktualizacja planu zajęć, edycja 13

Nastąpiła drobna zmiana planu zajęć dla zjazdów 3 i 4. Aktualny plan zajęć dostępny jest w sekcji zajęcia. Prośba o sprawdzanie aktualnego planu w piątki przed zjazdami.

2021-10-13, Plan zajęć, semestr zimowy 2021/2022, edycja 13

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest w sekcji zajęcia. Plan będzie na bieżąco aktualizowany w kwestii sal - prośba o sprawdzanie aktualnego planu w piątki przed zjazdami.

REKRUTACJA

Organizatorem Studiów Podyplomowych jest Katedra Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra dostarcza również podstawową bazę laboratoryjną, dydaktyczną i organizacyjną dla prowadzenia zajęć objętych programem studiów.

Proces rekrutacji nadzorowany jest przez sekretariat Katedry.

Adres

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Informatyki Stosowanej
al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Osoby kontaktowa:
1. Emilia Ludwiczak, Z-ca Kierownika ds. Rekrutacji emilia.ludwiczak@agh.edu.pl (pawilon C2, pokój 406, 4 piętro)
tel.: (48) 12 617 52 00
2. Agnieszka Czernicka, (48) 12 617 56 78: pawilon C2, pokój 320 (3 piętro).
e-mail studiów (sprawy merytoryczne): paw@agh.edu.pl
W sprawach organizacyjnych i związanych z rekrutacją prośba o kontakt z p. Ludwiczak.
W przypadku nieobecności p. Ludwiczak informacje dot. procesu rekrutacji oraz programu zajęć są również udzielane przez Kierownika Studiów pod nr komórkowym:
* dr inż. Paweł Skrzyński, Kierownik Studiów: +48 602 538 497

Termin zgłoszeń

Zapisy do 15 października. Trwa rekrutacja! Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy!

Tryb zgłoszeń

 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Maksymalna liczba miejsc w grupie: 25.
 • Maksymalna liczba grup: 2.

Procedura rejestracji

 • Przygotować niezbędne dokumenty (ew. skany dokumentów)
 • Dokonać opłaty wpisowej i przygotować potwierdzenie wykonania przelewu
 • Dostarczyć dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowej

Uwaga: dokumenty oraz potwierdzenie wpłaty mogą być wysłane elektronicznie (na adres: paw@agh.edu.pl oraz emilia.ludwiczak@agh.edu.pl) w formie skanów (oryginały możliwe do doniesienia w późniejszym terminie).

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (poświadczone odpowiednim odpisem lub kopią dyplomu).
 • Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny tutaj: doc, pdf.
 • Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w AGH, które jest dostępne tutaj: doc, pdf.
 • Dokonanie opłaty administracyjnej w wysokości 100 PLN - przesłanie potwierdzenia wpłaty.
 • Dokonanie wpłaty czesnego za semestr 1 – przesłanie potwierdzenia wpłaty (do 05.10).

Uwaga: potwierdzenie wpłaty za semestr może być doniesione/dosłane na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć (o szczegóły proszę pytać w sekretariacie studiów). Więcej informacji w sekcji oplaty.

Uwagi

Kurs nie jest przeznaczony tylko dla informatyków ale również dla absolwentów kierunków pokrewnych (matematyka, fizyka, ekonometria, dowolne studia inżynierskie itp.) lub osób, które w swoim życiu zawodowym miały styczność z tworzeniem oprogramowania. Od słuchaczy wymaga się jedynie średniej znajomości pojęć związanych z programowaniem. Pożądana jest także ogólna wiedza na temat podstaw systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych. Niezbędne minimum wiedzy do rozpoczęcia kursu, zdaniem jego twórców, to styczność z przynajmniej jednym, dowolnym językiem programowania.

Uwaga: osoby, które nie ukończyły studiów mogą uczestniczyć w zajęciach jako „wolni słuchacze”. Koszt uczestnictwa w zajęciach jest tai sam jak koszt studiów jednak osoba taka nie otrzymuje dyplomu ukończenia studiów.

ORGANIZATOR

Organizatorem Studiów Podyplomowych jest Katedra Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra dostarcza również podstawową̨ bazę laboratoryjną, dydaktyczną i organizacyjną dla prowadzenia zajęć objętych programem studiów.

Sekretariat studiów

Adres

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Informatyki Stosowanej
al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków AGH, pawilon C-2, pok. 406
tel./fax: (0 12) 617 52 00
Emilia Ludwiczak - Kierownik Rekrutacji, Z-ca Kierownika Studiów, (48) 12 617 52 00 w godz. 8-15

Kierownik studiów:
telefon komórkowy: 602 538 497
email studiów: paw@agh.edu.pl
Osoby kontaktowe:

Wpłaty

nazwa odbiorcy: Akademia Górniczo-Hutnicza
bank: Bank Pekao S.A. Kraków
nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
tytułem: Katedra Informatyki Stosowanej – Studia Podyplomowe PAW - subkonto 6771

Kierownik studiów

dr inż. Paweł Skrzyński
pawilon C2, pok. 403
tel.: (48) 12 617 52 17
tel. kom.: (48) 602 538 497
e-mail: paw@agh.edu.pl

OPŁATY

Koszt uczestnictwa w dwusemestralnych studiach to tylko 6 800 PLN - semestr 1: 4 400 zł, semestr 2: 2 400 zł. Dodatkowo pobierana jest przy rejestracji na studia bezzwrotna opłata administracyjna (wpisowe) w wysokości 100 PLN. Łączny koszt studiów to 6 900 zł - koszt ten pokrywa aż 220 godzin zajęć dydaktycznych (koszt godziny zajęć to ok. 30 zł. – parokrotnie mniej niż koszt uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez podmioty komercyjne). Wszystkie zajęcia przeprowadzane są w nowoczesnych laboratoriach komputerowych oraz salach wykładowych wyposażonych w urządzenia multimedialne. Dodatkowo studenci mają dostęp do bogatego zbioru materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej.

Nasi studenci mają również dostęp do oprogramowania Microsoft w ramach licencji Dreamspark (dawniej MSDN) – z pobranego oprogramowania można korzystać w sposób legalny nawet po zakończeniu studiów! Wartość licencji wielokrotnie przekracza opłatę za studia!

Można śmiało powiedzieć, że studia oferują najwyższą jakość na rynku za najniższą cenę.

Opłata może być rozbita na 2 raty przy czym pierwsza rata musi zostać opłacona przed rozpoczęciem zajęć semestru 1 a druga rata musi zostać opłacona przed rozpoczęciem zajęć semestru 2 (zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w AGH nieuiszczenie opłaty w podanym terminie może być podstawą do skreślenia z listy słuchaczy).

O szczegóły dotyczące płatności można również pytać w Sekretariacie studiów.

Wpłaty

nazwa odbiorcy: Akademia Górniczo-Hutnicza
bank: Bank Pekao S.A. Kraków
nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
tytułem: Katedra Informatyki Stosowanej – Studia Podyplomowe PAW - subkonto 6771

Kandydaci

Termin zgłoszeń

Rozpoczęcie studiów w semestrze jesiennym: zapisy do 5 października.

Uwagi

Przed rozpoczęciem zajęć należy opłacić przynajmniej jedną ratę. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu studiów.

ABSOLWENT

Absolwent studiów powinien być wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy jako programista aplikacji webowych w firmie zajmującej się wytwarzaniem oprogramowania i legitymować się szeroką wiedzą w zakresie możliwości zastosowania najpopularniejszych technologii realizacji tej klasy systemów: ich zalet oraz ograniczeń. Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:

 • Znajomość zagadnień projektowania aplikacji webowych i ich architektur.
 • Znajomość HTML/CSS oraz podstaw technik multimedialnych związanych z WWW.
 • Znajomość JavaScript/Typescript, AJAX (jQuery), oraz frameworki Angular/REACT.
 • Umiejętność tworzenia layoutów html/css na podstawie projektu graficznego.
 • Umiejętność tworzenia responsywnych layoutów html/css na potrzeby urządzeń mobilnych (tzw. mobile web)
 • Znajomość Java: podstawowa znajomość Java oraz umiejętność tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem JSF 2.0, umiejętność tworzenia API REST w Javie.
 • Znajomość PHP.
 • Znajomość Ruby on Rails.
 • Podstawowa znajomość języka C# oraz platformy .NET.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz znajomość popularnych systemów realizujących mapowanie obiektowo relacyjne (Hibernate, nHibernate).
 • Znajomość podstaw problematyki przetwarzania danych w chmurze.
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa aplikacji internetowych.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z projektowaniem oprogramowania, wzrocami projektowymi i zasadami projektowania oprogramowania wysokiej jakości (SOLID Principle).
 • Podstawowa znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania.

KADRA

Kadrę stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Informatyki Stosowanej na Wydziale EAIiE AGH, prowadzący zajęcia dla studiów dziennych na kierunkach Informatyka oraz Informatyka stosowana, posiadający nie tylko doświadczenie akademickie ale również bogate doświadczenie praktyczne zdobyte przy realizacji wielu projektów komercyjnych m. in. związanych z tworzeniem systemów webowych w różnych technologiach. Wybrane przedmioty prowadzone są również przez uznanych ekspertów zewnętrznych.

dr inż. Paweł Skrzyński - Kierownik Studiów

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki Stosowanej EAIiE AGH od 2002 roku, obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Absolwent dwóch kierunków: Informatyki na Wydziale EAIiE AGH (2002) oraz Zarządzania na Wydziale Zarządzania AGH (2004).

Oprócz doświadczenia akademickiego posiada ponad 20 letnie doświadczenie w przemyśle i od wielu lat kieruje dużymi projektami informatycznymi. Obecnie jest prezesem zarządu firm Core Logic Sp z. o.o. i Coders Team Sp z. o.o.

Do zrealizowanych projektów firm Pawła Skrzyńskiego należy m. in.:

 • System webowy i rezerwacyjny dla Express Sp. z o.o.
 • System sprzedażowy BOSS dla Alior Leasing Sp. z o.o.
 • System mobilny Tankuj Korzyści dla Toyota Bank SA
 • System eFaktura dla Alior Leasing Sp. z o.o.
 • Internet Booking Engine dla lini lotniczych Blue Panorama: http://www.blue-panorama.com
 • Mobile Reservation System dla lini lotniczych Alba Wings
 • Pierwszy i największy w Polsce system car sharing Traficar: http://www.traficar.pl
 • System car sharing dla Innogy
 • System ubezpieczeniowy dla Alior Leasing Sp. z o.o.
 • System windykacyjny ALWIN dla Alior Leasing Sp. z o.o.
 • Portal obsługowo sprzedażowy dla Getin Noble Bank: Bank Kierowcy
 • System e-commerce Aegon Direct dla TUŻ Aegon
 • Mobilny system sprzedażowy dla TUŻ Aegon
 • System webowy i mobilny dla Eurolot
Wcześniejsze projekty, w których brał udział na stanowiskach kierowniczych:
 • Pierwszy system bankowości mobilnej w Europie (R-Mobile dla Reiffeissen Bank Polska)
 • Jeden z pierwszych systemów bankowości mobilnej dla iOS (iGetin dla Getin Noble Bank Polska S.A.)
 • Pierwszy system bankowości mobilnej dla platformy Android w Europie (iGetin dla Getin Noble Bank Polska S.A.)
 • Transakcyjny serwis mobile web dla mBank/MultiBank (grupa BRE)
 • System bankowości mobilnej dla platform iOS (iPhone/iPad, pierwsza dedykowana aplikacja bankowa dla tabletu) oraz Android dla mBank/MultiBank
 • System rabatowy dla banku Pekao S.A. (www.rabatypekao.pl) wraz z aplikacjami mobilnymi iOS/Android (Mobilny Planer Zakupów)
 • Portal społecznościowy dla WP S.A.

Uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym VISP (Virtual ISP): IST-FP6-027178 w ramach VI Programu Ramowego UE jako kierownik zespołu.

dr inż. Michał Turek, prof. AGH

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Autor ponad 20 publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu inżynierii oprogramowania i sztucznej inteligencji oraz jednego opracowania monograficznego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki Stosowanej EAIiE AGH od 2002 roku, obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Absolwent dwóch kierunków: Informatyki na Wydziale EAIiE AGH (2002) oraz Zarządzania na Wydziale Zarządzania AGH (2004).

Interesuje się głównie zagadnieniami powiązanymi z inżynierią oprogramowania, modelowaniem obiektowym, grafiką komputerową i programowaniem systemów sieciowych. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej w ramach uczelni zajmuje się pracami programistycznymi oraz prowadzeniem szkoleń w zakresie grafiki komputerowej, inżynierii wytwarzania oprogramowania i tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem platformy .NET.

dr inż. Grzegorz Rogus

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki Stosowanej EAIiE AGH od 1997 roku, obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Absolwent kierunku Informatyka na AGH. W roku 2005 obronił na Wydziale EAIiE (Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki) AGH pracę doktorską z dziedziny informatyki „Zastosowanie języka LOTOS do wspomagania wytwarzania poprawnego oprogramowania systemów reaktywnych”. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym z zakresu inżynierii oprogramowania. Interesuje się głównie zagadnieniami powiązanymi z inżynierią oprogramowania, modelowaniem obiektowym oraz problematyką dotyczącą systemów operacyjnych.

Prowadzi wykłady i zajęcia na kierunkach Informatyka oraz Informatyka stosowana oraz na studiach podyplomowych „Inżynieria Oprogramowania”. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej w ramach Uczelni brał udział w wielu komercyjnych projektach informatycznych – jako analityk systemu, projektant oraz programista.

Od ponad 10 lat związany również z przemysłem (m. in. dla sektoraz finansowego) pracując jako ekspert/konsultant na stanowiskach architekta oprogramowania, architekta frontend i architekta korporacyjnego.

dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH

Doktor nauk technicznych Doktor nauk technicznych i doktor habilitowany w dyscyplinie Informatyka. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki Stosowanej EAIiE AGH od 1995 roku, od 1998 zatrudniony na stanowisku adiunkta. Absolwent kierunku Informatyka na Wydziale EAIiE (Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki) AGH.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym z zakresu inżynierii oprogramowania i paru opracowań monograficznych. Interesuje się głównie zagadnieniami powiązanymi z inżynierią oprogramowania i jest uznanym w Polsce specjalistą w tej dziedzinie.

Prowadzi wykłady i zajęcia na kierunkach Informatyka oraz Informatyka stosowana oraz na studiach podyplomowych „Inżynieria Oprogramowania”, których jest kierownikiem. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej w ramach Uczelni brał udział w wielu dużych komercyjnych projektach informatycznych jako konsultant doradzając różnym organizacjom w zakresie wdrożenia nowoczesnych metodyk zarządzania projektami informatycznymi oraz technologii i narzędzi wspomagających wytwarzanie oprogramowania.

dr hab. inż. Igor Wojnicki, prof. AGH

Doktor nauk technicznych i doktor habilitowany w dyscyplinie Informatyka. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki Stosowanej EAIiE AGH od 2000 roku, od 2005 zatrudniony na stanowisku adiunkta. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka specjalności Informatyka w Sterowaniu na Wydziale EAIiE (Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki) AGH.

Jest autorem kilkudziesieciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym z zakresu sztucznej inteligencji. Interesuje się głównie zagadnieniami powiązanymi ze sztuczną inteligencją, systemami regułowymi oraz tworzeniem systemów rozproszonych.

Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej współpracował z wieloma firmami podczas realizacji dużych projektów systemów internetowych.

dr inż. Sebastian Ernst

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Informatyki Stosowanej EAIiE AGH od 2009 roku, obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka specjalności Informatyka w Sterowaniu na Wydziale EAIiE (Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki) AGH.

Interesuje się zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją, bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz nowoczesnymi technologiami internetowymi i mobilnymi. Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych i na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Brał i bierze udział w międzynarodowych oraz krajowych projektach badawczych poruszających m.in. tematykę systemów sieciowych, systemów rozproszonych, metod sztucznej inteligencji oraz przetwarzania dużych zbiorów danych, a także analizy danych geograficznych.

mgr inż. Tomasz Bąba

Ekspert zewnętrzny specjalizujący się w technologiach webowych i mobilnych. Absolwent informatyki na AGH. Brał udział w wielu projektach dla największych instytucji finansowych w kraju jako kierownik zespołu frontend. Od wielu lat prowadzi projekty i wdrożenia oparte na technologii ReactJS.

Poza działalnością zawodową interesuje się tematyką wizualizacji danych (nie tylko na ekranie komputera) oraz UX.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych z częstotliwością ok. 6-8 zjazdów w semestrze (na ogół 6 zjazdów w zimie i 8 w lecie). Zajęcia rozpoczynają się na ogół nie wcześniej niż o 8.30 i kończą nie później niż o 18.45. Harmonogram zajęć może być dostosowany do wniosków uczestników przy zachowaniu ograniczeń wynikających z zajętości laboratoriów przez różne zajęcia na różnych studiach.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku/listopadzie i kończą w czerwcu następnego roku. Pomiędzy semestrami jest ok. 2 tyg. przerwa międzysemestralna (w lutym).

Aktualny harmonogram zajęć na rok akademicki 2023/2024 jest do pobrania poniżej.

Edycja 15 (2023/2024)

Osoby rozpoczynające naukę w semestrze zimowym 2023/2024. Pierwszy zjazd semestru letniego 16-17.03.2024.
Plan zajęć na oba semestry do pobrania: tutaj

Bardzo proszę pobierać aktualny plan zajęć przed każdym zjazdem - możliwe są kosmetyczne zmiany!

Uwaga: zajęcia odbywają się w różnych salach:

 • Zajęcia laboratoryjne:
  • Sala 215/216 w pawilonie C2 (2 piętro)
  • Sala 208 w pawilonie C2 (2 piętro)
 • Zajęcia wykładowe:
  • Sala 224 w pawilonie C2 (2 piętro)
  • Laboratorium 216 w pawilonie C2 (2 piętro)
  • Sala 101 w pawilonie C3 (2 piętro), 1 zjazd

Oprogramowanie Microsoft

Nasi studenci mają możliwość korzystania z oprogramowania Microsoft w ramach licencji Microsoft Azure Dev Tools for Teaching . Informacje dostępne są tutaj

PROGRAM STUDIÓW

Studia podyplomowe „Programowanie aplikacji webowych” są dwusemestralne i obejmują 216h zajęć dydaktycznych. Każdy przedmiot prowadzony jest w formie zajęć wykładowych przeplatanych zajęciami praktycznymi w laboratoriach komputerowych.

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą zajęcia na studiach dziennych dla kierunków: Informatyka, Informatyka stosowana oraz Automatyka.

Technologie tworzenia stron WWW

prowadzący: dr inż. Grzegorz Rogus

Aplikacje webowe z punktu widzenia użytkownika są aplikacjami, które wykonywane są w kontekście przeglądarki internetowej. W warstwie prezentacji wykorzystywany jest powszechnie dzisiaj znany język HTML, który wraz z technologią AJAX wykorzystująca JavaScript pozwala na tworzenie “w przeglądarce” aplikacji do złudzenia przypominających aplikacje natywne. Przedmiot oprócz omówienia podstaw HTML/CSS/JavaScript omawia techniki zaawansowanego wykorzystania technologii umożliwiających rozbudowę stron WWW o elementy aktywne i multimedialne.

Program przedmiotu nie jest tylko kursem języka HTML (oraz rozszerzeń wprowadzonych przez HTML5) i JavaScript – lecz obejmuje również ich zaawansowane wykorzystywanie w praktyce. Poruszony jest szereg zagadnień związanych z technikami przetwarzania danych w aplikacjach internetowych po stronie klienta, standaryzacją dokumentów, tworzeniem „efektów specjalnych” czy możliwymi do wykorzystania rozszerzeniami dla stron WWW. Omówione zagadnienia będą naturalnym uzupełnieniem innych przedmiotów, traktujących o wytwarzaniu aplikacji internetowych w konkretnych technologiach server-side.

Tematyka zajęć

 • Wprowadzenie do technologii internetowych - od strony internetowej do aplikacji webowej
 • Środowisko strony WWW w przeglądarce- model BOM . Dostęp do lokalnych zasobów przeglądarki WWW
 • HTML jako język projektowania stron internetowych - język znaczników w wersji HTML5 (nowe znaczniki semantyczne + natywna obsługa multimediów + rozszerzone formularze)
 • Arkusze stylów CSS
 • Zasady projektowania layout-u strony internetowej.
 • Model DOM w przeglądarce
 • JavaScript - interaktywność na stronie ( obsługa modelu DOM + model zdarzeniowy)
 • AJAX - obsługa wywołań asynchronicznych – obiekt XMLHttpRequest, Notacja JSON
 • Wybrane technologie HTML5 ( Canvas, geolokalizacja, Drag and Drop + CSS3 – animacje na stronie)
 • Zasady projektowania stron responsywnych ( media Query) z wykorzystaniem biblioteki Bootstrap oraz W3.CSS.
 • Typescript
 • Omówienie wybranych frameworków JS: Angular, ReactJS.
 • Kompletny stos technologiczny JavaScript - serwer aplikacyjny JNode.

Wymiar godzinowy: 28h semestr zimowy, 20h semestr letni

Wprowadzenie do języka Java oraz programowanie aplikacji webowych w Java/JSF 2.0

prowadzący: dr inż. Radosław Klimek, dr inż. Paweł Skrzyński

Java jest obecnie jednym z 3 najpopularniejszych języków programowania na świecie. JEE (Jakarta Enterprise Edition, dawniej Java Enterprise Edition) jest szeroko używaną platformą, na którą składa się szereg technologii pozwalających na zmniejszenie nakładów na tworzenie rozbudowanych, skalowalnych i bezpiecznych aplikacji typu server-side. Java EE obok .NET stanowi najpopularniejszą platformę do realizacji rozbudowanych aplikacji internetowych. JSF (Java Server Faces) jest natomiast elementem specyfikacji Java EE, który jest zarówno frameworkem MVC (Model-View-Controller) oraz biblioteką kontrolek webowych opartych na HTML wraz z kodem do obsługi zdarzeń, które są generowane przez nie. Ponadto JSF dostarcza wsparcia dla technologii Ajax, które stanowi ciekawą alternatywę dla bibliotek jQuery lub GWT.

Tematyka zajęć

 • Wprowadzenie do języka Java: elementy języka, instrukcje sterujące, klasy, obiekty, interfejsy i pakiety, klasy kolekcji.
 • Wprowadzenie do JEE: architektura JEE, EJB, JPA.
 • Aplikacje webowe w Javie – przegląd technologii: serwlety, strony jsp, frameworki (Struts, Spring MVC), JSF (geneza, zalety, wady).
 • Wprowadzenie do JSF: instalacja i konfiguracja, podstawowe adnotacje.
 • Elementy JSF: Managed beans, nawigacja pomiędzy stronami, język wyrażeń, wiadomości, zdarzenia gui, internacjonalizacja, wsparcie dla Ajax, walidacja, kontrolki, język facetów.
 • Wprowadzenie do Spring i Spring Boot
 • Tworzenie API REST w Java z wykorzystaniem Spring Boot
 • Zajęcia warsztatowe z używanych narzędzi (8h): Java/JEE/Wildfly/Maven/IntelliJ/JUnit

Wymiar godzinowy: 16h + 20h + 8h warsztatów (Podstawy Javy: 16h, aplikacje webowe: 20h, Warsztaty Java/Maven/IntelliJ: 8h)

Programowanie aplikacji webowych w PHP

prowadzący: dr inż. Igor Wojnicki

Uzasadnienie: PHP jest najpopularniejszym skryptowym językiem na świecie i jako komponent trójki Apache-MySQL-PHP jest dostępny u każdego dostawcy usług hostingowych w Polsce. W związku z tym w PHP najczęściej realizuje się aplikacje webowe dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości. Zaletą języka jest jego prostota i łatwość tworzenia oraz konfiguracji serwisów internetowych wykorzystujących PHP.

Tematyka zajęć

 • Instalacja i konfiguracja środowiska.
 • Wprowadzenie do języka PHP: elementy języka, instrukcje sterujące, klasy, obiekty, interfejsy.
 • Tworzenie skryptów w PHP.
 • Silnik Smarty i tworzenie trójwartwowych aplikacji w PHP.

Wymiar godzinowy: 20h

Programowanie aplikacji internetowych na platformach .NET

prowadzący: dr inż. Michał Turek

Intensywnie rozwijana przez Microsoft platforma .NET jest obecnie liczącym się udziałowcem w rynku serwerów aplikacji internetowych. Zyskuje ona na popularności dzięki wielojęzykowości, dużej ilości oprogramowania wspomagającego wytwarzanie aplikacji oraz dalece idącemu wsparciu technicznemu Microsoft. Zaawansowany serwer baz danych (MS SQLServer) i silne powiązanie platformy z tym serwerem znacznie ułatwia obróbkę danych w tworzonych aplikacjach. Wspólne biblioteki zasobów, w dużym procencie wykorzystywane także przez aplikacje standalone i wysoki poziom zabezpieczeń to kolejne atuty. Obok rozwiązań Java EE .NET stanowi obecnie bardzo popularną platformę do rozwijania aplikacji internetowych.

Program kursu zakłada szkolenie w dziedzinie praktycznego tworzenia aplikacji dla platform .NET w najróżniejszych ich wariantach, kładąc szczególny nacisk na zaawansowane techniki wytwarzania aplikacji internetowych, przetwarzanie danych w aplikacjach oraz administrowanie serwerami aplikacji internetowych .NET.

Tematyka zajęć

 • Konfigurowanie platformy .NET. Zarządzanie Assembly cache, zarządzanie zabezpieczeniami.
 • Przegląd natywnych języków programowania .NET (C#, C++, VB). Języki skryptowe .NET.
 • Konfigurowanie serwera IIS. Serwery aplikacji i ich rozszerzenia.
 • Programowanie aplikacji .NET typu standalone - WPF, Windows Forms.
 • Porównanie aplikacji ASP i ASP.NET i MVC. Środowisko aplikacji, architektura (wykorzystanie cech HTTP, praca w sesji).
 • Bazy danych w .NET i administrowanie MS SQL Server dla potrzeb aplikacji WWW.
 • ASP.NET – Interfejsy .NET DB oraz kontrola poprawności danych. XML w obróbce danych.
 • Konfigurowanie ASP.NET Data Bindings. Funkcjonalność CRUD.
 • Zastosowanie LINQ w różnych technologiach.
 • Entity Framework i podejście Code-First.
 • Praktyczne wykorzystywanie zasobów bibliotecznych platformy .NET w aplikacjach internetowych. Programowanie w modelu zdarzeniowym ASP.NET.
 • Wzorzec MVC w aplikacji internetowej. Routing, modele, widoki i akcje kontrolerów.
 • Składnia RAZOR w MVC.
 • ASP.NET Identity.
 • Przykłady wdrożeń aplikacji WWW nad platformą .NET.
 • Tworzenie i użytkowanie usług sieciowych w aplikacjach internetowych.
 • Testowanie aplikacji internetowych. Środowiska do prowadzenia testów.

Wymiar godzinowy: 20h

Bazy danych w aplikacjach internetowych

prowadzący: dr inż. Paweł Skrzyński, dr inż. Igor Wojnicki

Każda aplikacja internetowa musi w jakiś sposób zapisywać informacje, które następnie są wykorzystywane w procesie dynamicznego generowania stron WWW. Najpopularniejszym modelem danych jest relacyjny model danych, natomiast wszystkie popularne języki programowania wykorzystywane przy tworzeniu aplikacji internetowych są językami obiektowymi. Sposób mapowania pomiędzy modelem obiektowym w nich używanym a modelem relacyjnym wykorzystywanym w systemach bazodanowych zapewniają systemu ORM.

W ramach kursu omówiony zostanie ORM dla języka Java (Hibernate jako implementacja JPA), który potraktowany zostanie jako wzorcowy (na kursie .NET będzie omówiony Entity Framework).

Z drugiej strony coraz większą popularność zdobywają technologie należące do rodziny określanej NoSQL, które całkowicie odchodzą od modelu relacyjnego - w ramach kursu omówione zostaną krótko techniki nierelelacyjne a zajęcia laboratoryjne skoncentruja się na MongoDB.

Tematyka zajęć

 • Relacyjny model danych.
 • Język SQL.
 • Popularne systemy bazodanowe Open Source: MySQL, PostgreSQL.
 • Relacyjne bazy danych a obiektowe języki programowania: mapowanie obiektowo-relacyjne.
 • ORM dla Javy: JPA/Hibernate
 • Hibernate a Java Persistence API (JPA)
 • Język JPQL.
 • NoSQL i przetwarzanie danych w chmurze.

Wymiar godzinowy: 24h

Bezpieczeństwo aplikacji webowych

prowadzący: dr inż. Sebastian Ernst

Jednym z kluczowych czynników, które każdy projektant i programista aplikacji webowych musi brać pod uwagę są kwestie bezpieczeństwa. Niniejszy przedmiot ma na celu przedstawienie dobrych praktyk dotyczących tworzenia bezpiecznych aplikacji oraz dokonać przeglądu rodzajów ataków z jakimi się można zetknąć w kontekście tej klasy aplikacji oraz narzędzi wspomagających przeprowadzenie ataku. Zajęcia mają formę wykładów przeplatanych ćwiczeniami laboratoryjnymi i stanowią uzupełnienie dla wszystkich pozostałych kursów.

Tematyka zajęć

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa aplikacji webowych: zagrożenia wynikające z architektury aplikacji webowych oraz z technologii realizacji.
 • Dobre praktyki realizacji aplikacji webowych.
 • Problem styku aplikacji webowej z bazą danych (SQL Injections).
 • Ataki na aplikacje webowe: wyszukiwanie adresów serwerów deweloperskich, bezpieczeństwo hostingu i web serwera, brak obsługi błędów, manipulacje parametrami GET i POST, techniki podsłuchu i manipulowania transmisją, atak Forcefull browsing, atak Path Traversal, technika Google Hacking, wstrzyknięcie kodu i komend systemowych do web aplikacji, problem filtrowania danych wejściowych, ataki XSS (persistent, reflected), omijanie filtrowania danych wejściowych i encodingu wyjściowych, ataki na sesję aplikacji webowej, podsłuchiwanie sesji i kradzież ciasteczek http, ataki Session Fixation i Session Adoption, ataki CSRF, ataki Tabnabbing oraz Clickjacking, ataki na bazy danych i sposoby ochrony przed nimi, szyfrowanie połączenia i ataki na SSL, szyfrowanie danych w aplikacji webowej.
 • Problemy związane z przeglądarką internetową (Same Orgin Policy, Rich Internet Applications, Dziury w przeglądarkach, Ataki DNS-Rebinding, Wtyczki i rozszerzenia podnoszące bezpieczeństwo i pomagające w testowaniu aplikacji webowych.
 • Przegląd narzędzi automatyzujących wykrywanie podatności na atak.

Wymiar godzinowy: 20h (semestr 1: 8h, semestr 2: 12h)

Podstawy projektowania oprogramowania

prowadzący: dr inż. Radosław Klimek, dr inż. Grzegorz Rogus, dr inż. Paweł Skrzyński

Nowy przedmiot w programie studiów (od jesieni 2015). W ramach przedmiotu przedstawione są w pigułce podstawowe elementy inżynierii oprogramowania.

Tematyka zajęć

 • Podstawy UML
 • Podstawy inżynierii wymagań
 • Podstawy wzorców projektowych oprogramowania
 • Podstawy metod obiektowych
 • Problematyka jakości oprogramowania

Wymiar godzinowy: 12h

Ruby on Rails

prowadzący: dr inż. Grzegorz Rogus

Nowy przedmiot w programie studiów (od jesieni 2016). Ruby on Rails to jeden z najpopularniejszych frameworków do tworzenia aplikacji web - umożliwia bardzo szybkie tworzenie serwisów internetowych

Tematyka zajęć

 • Wprowadzenie do RoR – omówienie środowiska programistycznego, konfiguracji serwera, bazy danych; Przedstawienie filozofii pracy z wykorzystanie frameworku Rails – zasada DRY.
 • Tworzenie prostej aplikacji z wykorzystaniem rusztowania (Scaffolding) - omówienie struktury aplikacji.
 • Wzorzec Model-View-Controller jako architektura aplikacji internetowych stworzonych w Ruby on Rails - w tym omówienie najważniejszych modułów:
  • moduł Active Record: asocjacje, walidacje,
  • moduł Action View: szablony ERb oraz Haml,
  • moduł Action Controller: akcje, obsługa stanu i sesji.
 • Zarządzanie zasobami w Rails.
 • Tworzenie i uruchamianie kontrolera.
 • Budowa i renderowanie widoku, wiązanie widoku z kontrolerem, tworzenie plików częściowych.
 • Dodawanie statycznych stron do aplikacji.
 • Obsługa bazy danych na platformie Rails.
 • Migracja schematu bazy danych, praca z modelem, sprawdzanie poprawności danych.
 • Zasady routingu w Rails – RESTful routes a dostęp do zasobów, routing a przestrzenie nazw kontrolerów.

Wymiar godzinowy: 20h

REACT JS - warsztaty

prowadzący: ekspert zewnętrzny z przemysłu

Nowy przedmiot w programie studiów (od jesieni 2016). Przedmiot stanowi uzupełnienie przedmiotu z HTML5 i w jego ramach w formie warsztatowej omówiony zostanie jeden z najpopularniejszych frameworków JS autorstwa firmy Facebook. Forma warsztatowa polega na tym, że uczestnicy pracują na własnych komputerach.

Program warsztatów

 • Wprowadzenie do REACT JS - omówienie problemów które pozwala rozwiązać, omówienie ekosystemu i użytecznych narzędzi.
 • Routing po stronie klienta - omówienie struktury aplikacji, projektowanie przepływu użytkownika (user flow) przez aplikację.
 • Kontrolery i dyrektywy - omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem kontrolerów i dyrektyw, omówienie dyrektyw jako sposobu rozszerzania języka HTML i tworzenia komponentów wielokrotnego użytku.
 • Protokół HTTP a REACT - omówienie komunikacji z serwerami HTTP i RESTful web APIs z wykorzystaniem REACT
 • Realtime - protokół WebSocket, jego obsługa w JavaScript i sposoby integracji z REACT
 • Persystencja po stronie przeglądarki i praca offline - omówienie API local storage i IndexedDB (standard HTML5) oraz sposobów ich integracji z REACT.

Wymiar godzinowy: 12h

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z wszystkich nauczanych przedmiotów. Ocena z zaliczenia z każdego przedmiotu odbywa się na podstawie uczestnictwa i pracy na zajęciach wg. zasad ustalonych przez Prowadzących. Ocena na dyplomie jest oceną uzyskaną z projektu końcowego realizowanego w drugim semestrze studiów. Temat prjektu nalezy zgłosić do Kierownika Studiów do końca kwietnia 2019 z podaniem:

 • celu projektu
 • krótkiego opisu wymagań funkcjonalnych
 • technologii realizacji (do wyboru technologie poznawane w ramach studiów)
Projekt końcowy prezentowany jest podczas obron, które będą miały miejsce:
 • pod koniec czerwca lub na początku lipca 2020
 • pod koniec września 2020
 • pod koniec stycznia 2021
Projekt należy zaprezentować w jednym z tych trzech terminów.

Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących programu studiów prosimy o kontakt mailowy: paw@agh.edu.pl

© PAW 2015